Telefon 29 62 99 89

Kirsten Sejerøe-Szatkowski

Jeg er uddannet musik- og ergoterapeut, demenskonsulent, pædagog, konfliktløser, Bachelor i Sundhedsvidenskab, og instruktør i Nænsom Nødværge (Durewall).

Jeg har arbejdet indenfor demensområdet siden 1979 i 26 år som demenskonsulent.
I 18 år har jeg planlagt og afholdt demensferier for ca. 800 demensramte og deres pårørende

Demensrejser

Hvor vil du hen? Vi opfylder dine ønsker.

Klik her

Demenskonsulent

For det offentlige og private.

Klik her